INCOTERMS PARITETI

Naziv Incoterms predstavlja službena pravila Međunarodne trgovinske Komore za tumačenje trgovinskih termina. U svijetu se koriste već više od 60 godinama te su neophodni za nesmetano vođenje međunarodne trgovine, a njihovu autentičnost priznaju svi svjetski sudovi i drugi upravni ograni.

Glavna svrha incoterms pravila i termina je definiranje pariteta isporuke između kupca i prodavatelja kojima se odlučuje kada odgovorost i rizici u prodaji robe prelaze sa prodavatelja na kupca. Njihovo uključivanje u ugovore o prodaji znatno umanjuje mogućnost nesporazuma koji bi mogli dovesti do pravnih komplikacija.

Broj pariteta smanjen je 2010 – te godine. Trenutno ih je u uporabi 11, a njihova kategorizacija je sljedeća:

ZA SVE OBLIKE PRIJEVOZA:

EXW – franko tvornica

Kupac preuzima robu i odgovornost u tvornici prodavatelja, a prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove.

FCA – franko prijevoznik (uz naznačeno mjesto)

Prodavatelj predaje izvozno ocarinjenu robu u ruke prijevoznika kojeg odabire kupac na naznačenom mjestu.

CPT – vozarina plaćena do (naznačeno mjesto)

Prodavatelj snosi sve troškove transporta do navedene lokacije, međutim rizik prenosi predavanjem robe prvom prijevozniku.

CIP – vozarina i osiguranje plaćeni do (naznačeno mjesto)

Prodavatelj snosi sve troškove, uključujući i osiguranje do naznačenog mjesta. Ovaj paritet je za prodavatelja u stvari isti kao i CIP, uz dodatnu obvezu plaćanja osiguranja.Međutim i u ovom slučaju rizik prenosi predavanjem robe prijevozniku.

DAT – isporučeno terminal (uz navedeni terminal).

To je novi paritet, uveden 2010, a podrazumijeva da prodavatelj isporučuje robu kada se istovarena iz prijevoznog sredstva stavi na raspolaganje kupcu na terminalu. Pod pojmom “terminal” podrazumijevava se svaki prostor uređen za istovar robe. Prodavač snosi sve troškove i rizike uključene u dopremu robe do terminala i istovar robe na terminalu.

DAP isporučeno na mjestu (uz navedeno mjesto)

Prodavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu u trenutku dolaska na naznačeno mjesto istovara, dok je ona u još prijevoznom sredstvu i spremna za istovar (neistovarena). Prodavatelj snosi sve troškove i rizike uključene u dopremu robe do naznačenog mjesta istovara.

DDP isporučeno ocarinjeno (na određenu destinaciju)

Prodavatelj pokriva sve troškve transporta i snosi sav rizik sve do carinjenja i dostave robe na željenu adresu.

 ZA POMORSKI PROMET I UNUTARNJU PLOVIDBU:

FAS franko uz bok broda (u naznačenoj luci)

Prodavatelj mora dovesti i postaviti robu pored broda, spremnu za utovar u naznačenoj luci. Također ima obvezu izvozno ocariniti robu i pripremiti sve dokumente neophodne za transport.

FOB – Franko utovareno na brod (u naznačenoj luci)

Prodavatelj mora utovariti robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Svi troškovi,uključujući i osiguranje, te rizici obveza su prodavatelja.

CFR cijena sa vozarinom (do naznačene luke)

Prodavatelj mora platiti troškove transporta do naznačene odredišne luke. Osiguranje plaća kupac. Rizik prelazi na kupca u trenutku prelaska ograde broda u luci otpreme.

CIF – Troškovi, vozarina i osiguranje (do naznačene luke)

Ovaj paritet je isti kao i CFR uz dodatni uvjet da prodavatelj snosi i troškove osiguranja do odredišne luke.

 

Vaš partner - Signumšped

Cestovni transport, logistika, carinsko posredovanje! Signumšped Vam stoji na usluzi!

Stavljajući klijente na prvo mjesto, osiguravajući stalnu komunikaciju i slušajući Vaše prijedloge ostvarujemo rast već duži niz godina. Dominatni smo na  području transporta i logistike a ujedno nudimo i dodatne usluge kako bi olakšali Vaše poslovanje i učvrstili daljnju suradnju.